top of page

Dofinansowanie do aparatów słuchowych z Narodowego Funduszu Zdrowia  

Aparaty słuchowe, podobnie jak wyroby ortopedyczne, protezy i wózki inwalidzkie, są wyrobami medycznymi, do których osobom ubezpieczonym przysługuje dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wysokość dofinansowania zależy min. od tego czy dopasowywane aparaty słuchowe są na przewodnictwo powietrzne czy kostne. Wiek Pacjenta oraz jego dodatkowe uprawnienia również mają wpływ na wysokość dofinansowania. Przepisy te reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017r., poz. 1061).

 

1. DZIECI I OSOBY UCZĄCE SIĘ DO 26 ROKU ŻYCIA – REFUNDACJA RAZ NA 3 LATA

 

 -Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne 

 Dofinansowanie 3000,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 30dB 

 -Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne 

 Dofinansowanie 3000,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 30dB 

 -indywidualna wkładka uszna 

 Dofinansowanie 60,00zł 

 -System wspomagający słyszenie 

 

 Dofinansowanie 3850,00zł – refundacja raz na 5 lat 

 

 2. OSOBY PO 26 ROKU ŻYCIA – REFUNDACJA RAZ NA 5 LAT 

 -Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne 

 Dofinansowanie 1050,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB 

 -Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne 

 Dofinansowanie 2100,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB 

 -Indywidualna wkładka uszna 

 Dofinansowanie 50,00zł 

 -System wspomagający słyszenie  

 Refundacja nie obejmuje 

 

 3. OSOBY POSIADAJĄCE STATUS OSOBY REPRESJONOWANEJ REFUNDACJA RAZ NA 5 LAT * 

 -Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne 

 Dofinansowanie 1500,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB 

 

 -Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne 

 Dofinansowanie 1800,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB 

 

 -Indywidualna wkładka uszna 

 Dofinansowanie 50,00zł 

 -System wspomagający słyszenie 

Refundacja nie obejmuje

 

*To maksymalne, 100%-owe dofinansowanie obowiązuje wyłącznie w przypadku inwalidów wojennych i osób represjonowanych którzy posiadają odpowiednie dokumenty tj.

  • Legitymacja osoby represjonowanej” wydana przez ZUS po 23 kwietnia 2003r., symbol Rw-52

  • Książka inwalidy wojennego-wojskowego  zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004r. 


 

 

Refundacja z PFRON

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Warunkiem jest posiadanie grupy inwalidzkiej/orzeczenia o niepełnosprawności, niezbędne są też wnioski na aparaty słuchowe zatwierdzone przez NFZ .Wielkość dofinansowania jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

bottom of page