top of page

Audiometria tonalna

Audiometria tonalna jest badaniem mającym na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej w zakresie badanych częstotliwości. Badania polega na wyznaczeniu progu słuchu, tj. minimalnego natężenia dźwięku, które rejestruje Pacjent. Wynikiem badania jest wykres (audiogram) z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu.

Badanie audiometrii tonalnej jest zupełnie nieinwazyjne. Przeprowadzane jest w specjalnych słuchawkach dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawane są dźwięki o określonej częstotliwości (tj. wysokość tonu) i natężeniu (tj. głośności), a zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie słyszenia bodźca.

Badanie przeprowadzane jest przy współpracy z Pacjentem i pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu.

Jest to jedno z prostszych i najczęściej wykonywanych badań słuchu, dostarczające cennych informacji na temat narządu słuchu. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie Pacjenta do badania.

bottom of page