top of page

Otoemisja

Badanie pozwala wykryć niedosłuch odbiorczy ślimakowy. Podczas badania rejestruje się odpowiedź akustyczną pochodzącą z ucha środkowego, powstałą w wyniku pobudzania odpowiednimi bodźcami dźwiękowymi.

bottom of page